انتقال خودرو

ما اتومبیل را به شرکت شما، از طریق کامیون، کشتی یا مخلوطی از هر دو، میفرستیم.

قیمتهایی را که برایتان ارائه می‌کنیم، حدودی است. برای داشتن یک بودجه دقیق، میتوانید در هر لحظه با ما تماس بگیرید.

درصورتی که مقصد خودروها خارج از اتحادیه اروپا باشد، و یا از جزایر قناری بیایند، مأمور ما در گمرک تمامی کارهای ضرور را انجام داده و آنرا ترخیص مینماید.

برخی‌ نمونه قیمتهای حمل و نقل. از ما هزینه حمل و نقل مورد نظر خود را درخواست کنید.

مبدأ مقصد قیمت
بارسلن مونیخ ۲۴۰ یورو
مادرید آمستردام ۳۰۰ یورو
الیکانته پاریس ۲۲۵ یورو
مالاگا پراگ ۴۰۰ یورو
پالمای قناری بزرگ اشدد ۸۰۰ یورو
پالمای قناری بزرگ برمرهاون ۶۰۰ یورو
پالمای قناری بزرگ آمستردام ۵۵۰ یورو