در مورد ما

از سال ۱۳۷۲، شریک ما در اسپانیا، سیلینک اکسپورت اسپانیا، به ما در مورد تخفیفهای موجود در بهای مهمترین شرکت‌های اجاره خودرو، تولید کنندگان و نمایشگاه‌های ماشین، در تمامی خاک کشور اسپانیا، از جمله جزائر بالئارس و قناری، اطلاع میدهد. شما میتوانید یک ارائه دهنده خودرو در اسپانیا داشته باشید، اما برای وی دانستن اینکه در اسپانیا چه چیز واقعاً برای فروش وجود دارد، دشوار است. توجه داشته باشید که صحبت از یک بازار با ۵۰۰۰ خودرو اجاره یی در سال در میان است.

علاوه بر آن، ما شیوه کار شرکت‌ها و نیز بورکراسی دولتی اسپانیا را می‌شناسیم، و در نتیجه خیالمان از بابت تحویل اتومبیل ها، مدارک و و اسناد مربوط به تعمیرات آنها راحت است.

ما دارای بهترین قیمت‌ها برای حمل و نقل خود رو‌ها میاشیم، زیرا آنها را مستقیماً از اسپانیا کرایه می‌کنیم، و در نتیجه عملی‌ و مقرون به صرفه تر میباشد.

ما در اسپانیا دارای کارمندان آلمانی و اسپانیایی هستیم، که میتوانند به زبان‌های آلمانی، انگلیسی، اسپانیایی و فرانسوی در خدمت شما باشند. اگربخواهید، شما را به دیدن خود رو‌ها میبریم، بی‌ آنکه زبان مانعی باشد.

اگر نخواهید مسافرت کنید، برایتان یک گزارش تصویری میفرستیم تا با آن بتوانید وضعیت کلی‌ و ویژگی‌‌های هر خود رو را ارزیابی کنید. همچنین میتوانیم، از طریق “دکرا اسپانیا” و به منظور ارزیابی از صدمه وارد آمده به خودرو، کارشناسی برای تعیین خسارت تعیین کنیم.

به ما فرصتی دهید و خودتان نتیجه آنچه میگوئیم را خواهید دید.

چگونگی کار ما

دکرا خلاصه نام انجمن آلمانی بازرسی خودرو میباشد (مترجم)

ماشین خود را انتخاب نمائید

ما کیفیت خودرو‌ها را آزمایش می‌کنیم

انتقال خودروها

ارسال مدارک